news

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัย

ผลลัพธ์ที่สำคัญครั้งแรกของการเป็นหุ้นส่วน ระหว่างออสเตรเลียและเวียดนาม มันจะเป็นแนวทางในการทำงานของเราในอีกสามปีข้างหน้าในขณะที่เราเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันอย่างลึกซึ้งระหว่างสองประเทศของเราและช่วยเสริมสร้างระบบนวัตกรรมของเวียดนามในขณะที่มันปรับให้เข้ากับความท้าทายและโอกาสของเศรษฐกิจดิจิทัล ออสเตรเลียได้ทำงานร่วมกับเวียดนามเพื่อระบุแนวโน้มที่สำคัญ

เจ็ดประการที่มีผลต่อเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต เหล่านี้รวมถึงผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้นใหม่ตลาดส่งออกใหม่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัยการผลักดันสู่เมืองอัจฉริยะการเพิ่มทักษะและบริการดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค แนวโน้มขนาดใหญ่แจ้งการพัฒนาของรายงานสถานการณ์ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้สี่แบบซึ่งจัดทำพิมพ์เขียวสำหรับผู้มีอำนาจตัดสินใจในการวางแผนสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตของเวียดนาม ด้วยประชากรวัยหนุ่มสาวการลงทุนสูงและทำเลที่ตั้งอยู่ในใจกลางของเศรษฐกิจเอเชียที่มีการเติบโตสูงเวียดนามมีโอกาสที่ดีในการก้าวไปข้างหน้าด้วยเครื่องมือดิจิทัลใหม่ ๆ หากการเปลี่ยนแปลงได้รับการจัดการที่ดี